Spatial distributions of H, CN, and C2 in a diamond growing oxyacetylene flame

R.J.H. Klein-Douwel, J.J. Meulen, ter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial distributions of H, CN, and C2 in a diamond growing oxyacetylene flame'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen