Spatial correlation of trace elements with morphological features of atherosclerotic plaques

R.B. Roijers, R.K. Dutta, P.H.A. Mutsaers, M.J.J. Gijbels, M.P.J. Winther, de, J.J.M. de Goeij, G.J. Vusse, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-244
TijdschriftNuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
Volume231
Nummer van het tijdschrift1-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit