Spatial correlation effects of charged impurities on electron mobility in delta doped GaAs

P.M. Koenraad, J.M. Shi, A.F.W. Stadt, van de, F.M. Peeters, J.T. Devreese, J.H. Wolter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. International Conference on the Physics of Semiconductors, Berlin, Germany
Pagina's2351-2354
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit

Koenraad, P. M., Shi, J. M., Stadt, van de, A. F. W., Peeters, F. M., Devreese, J. T., & Wolter, J. H. (1996). Spatial correlation effects of charged impurities on electron mobility in delta doped GaAs. In Proc. International Conference on the Physics of Semiconductors, Berlin, Germany (blz. 2351-2354)