Spatial context and the complexity of daily travel patterns : an international comparison

H.J.P. Timmermans, P.J.H.J. Waerden, van der, M. Alves, J. Polak, S. Ellis, A.S. Harvey, S. Kurose, R. Zandee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial context and the complexity of daily travel patterns : an international comparison'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen