Spatial Atomic Layer Deposition for large-area and flexible electronics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial Atomic Layer Deposition for large-area and flexible electronics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.