Spatial and welfare effects of automated driving: Will cities grow, decline or both?

George Gelauff, Ioulia Ossokina (Corresponding author), Coen Teulings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spatial and welfare effects of automated driving: Will cities grow, decline or both?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen