Sparsification upper and lower bounds for graph problems and Not-All-Equal SAT

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sparsification upper and lower bounds for graph problems and Not-All-Equal SAT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen