Sparse iterative learning control with application to a wafer stage: achieving performance, resource efficiency, and task flexibility

T.A.E. Oomen, C.R. Rojas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sparse iterative learning control with application to a wafer stage: achieving performance, resource efficiency, and task flexibility'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen