Sparse inverse incidence matrices for Schilders' factorization applied to resistor network modeling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sparse inverse incidence matrices for Schilders' factorization applied to resistor network modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen