Sparse evolutionary deep learning with over one million artificial neurons on commodity hardware

Shiwei Liu (Corresponding author), Decebal Mocanu, Amarsagar Reddy Ramapuram Matavalam, Yulong Pei, Mykola Pechenizkiy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sparse evolutionary deep learning with over one million artificial neurons on commodity hardware'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen