Spare parts management for technical systems : resupply of spare parts under limited budgets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

158 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1013-1026
TijdschriftIIE Transactions
Volume32
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit