Spare parts inventory control under a fixed-term contract with a long-down constraint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
204 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spare parts inventory control under a fixed-term contract with a long-down constraint'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance