Spanningsverdeling in niet-prismatische houten liggers

G.J.T. Brouwers, A.J.M. Jorissen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

152 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel gaat in op de spanningsverdeling in niet-prismatische houten liggers waarvan het verloop van de hoogte aan één zijde plaats vindt. Ten gevolge van niet evenwijdig aan de houtvezel verlopende randen treden er spanningen loodrecht op de houtvezel en schuifspanningen op. Deze spanningen ontstaan door zowel moment als dwarskracht. Aan de hand van handberekeningen en computermodellen worden de spanningen bepaald om zo nodig tot een "verbeterde" rekenregel te komen. Om de spanningen te kunnen toetsen is een meer geavanceerd bezwijkcriterium voor de sterkte noodzakelijk. Het in de praktijk gebruikte Norris criterium wordt in dit artikel bekeken.
Originele taal-2Engels
TitelOnderzoeksmiddag Construeren met hout, 15 januari 2010
RedacteurenA.J.M. Jorissen, A.J.M. Leijten
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Pagina's23-36
ISBN van geprinte versie978-90-6814-189-4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit