Spanning trees crossing few barriers

T. Asano, M. Berg, de, O. Cheong, L.J. Guibas, J. Snoeyink, H. Tamaki

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)591-606
TijdschriftDiscrete and Computational Geometry
Volume30
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit