Span of control

P.P.J. Bosch, van den

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

332 Downloads (Pure)

Samenvatting

Modellen, meten, regelen, terugkoppeling en optimaliseren zijn algemeen gebruikte begrippen. Zij hebben in het vakgebied ‘regelen’ een precieze wiskundige betekenis gekregen. Daardoor zijn krachtige en relevante inzichten ontstaan en hulpmiddelen beschikbaar gekomen om veel technische processen te optimaliseren. In zijn rede wordt gereflecteerd op de rol van modellen en regelen in de techniek en in de industrie. Een belangrijke overweging hierbij vormt de ‘Span of Control’. Er is een bovengrens aan wat een model redelijkerwijs kan uitdrukken of wat een regeling of een bestuur kan bereiken. Dankzij het generieke karakter van deze begrippen zullen ze worden geïllustreerd met technische en niet-technische voorbeelden, zoals de organisatie van een universiteit.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's28
ISBN van geprinte versie978-90-386-3441-8
StatusGepubliceerd - 2013

Bibliografische nota

Afscheidsrede, uitgesproken op 6 September 2013 aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Citeer dit