Spamming the code offset method

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

We identify an inconsistency in Subjective Logic caused by the discounting operator ‘...’. We propose a new operator, ‘...’, which resolves all the consistency problems. The new algebra makes it possible to compute Subjective Logic trust values (reputations) in arbitrarily connected trust networks. The material presented here is an excerpt of [3].
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 36th WIC Symposium on Information Theory in the Benelux (Brussels, Belgium, May 6-7, 2015)
RedacteurenJ. Roland, F. Horlin
UitgeverijWerkgemeenschap voor Informatie- en Communicatietheorie (WIC)
Pagina's162-165
ISBN van geprinte versie978-2-8052-0277-3
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spamming the code offset method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit