Space–time prism bounds of activity programs: a goal-directed search in multi-state supernetworks

Feixiong Liao (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Space–time prism bounds of activity programs: a goal-directed search in multi-state supernetworks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen