Spaces of analytic functions on inductive/projective limits of Hilbert spaces

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

823 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • de Graaf, Jan, Promotor
  • Ackermans, S.T.M., Promotor
  • van Eijndhoven, Stef, Co-Promotor
Datum van toekenning8 nov. 1988
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit