Spaces for sustainable innovation : solar photovoltaic electricity in the UK.

A.G. Smith, F. Kern, R.P.J.M. Raven, B. Verhees

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

121 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spaces for sustainable innovation : solar photovoltaic electricity in the UK.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen