Spacer-length-dependent association in polymers with multiple-hydrogen-bonded end groups

T.F.A. Greef, de, M.J. Kade, K. Feldman, E.J. Kramer, C.J. Hawker, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Spacer-length-dependent association in polymers with multiple-hydrogen-bonded end groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen