Spacecharge models in the General Particle Tracer (GPT) code

M.J. Loos, de, S.B. Geer, van der, T. Oudheusden, van, O.J. Luiten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelPhysics@FOM Veldhoven 2009, Veldhoven, The Netherlands, 20-21 January 2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit