Space technology and applications to revolutionize the energy sector: The role of governmental organizations in facing societal challenges

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Space technology and applications to revolutionize the energy sector: The role of governmental organizations in facing societal challenges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen