Space-mapping optimization applied to the design of a novel electromagnetic actuator for active suspension

L. Encica

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

426 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Vandenput, A.J.A., Promotor
  • Blom, Jan H., Promotor
  • Hemker, Pieter W., Promotor, Externe Persoon
  • Lomonova, Elena A., Co-Promotor
Datum van toekenning26 nov 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1464-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

    Vingerafdruk

Citeer dit