Space-division Multiplexed Optical Transmission enabled by Advanced Digital Signal Processing

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

965 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Okonkwo, Chigo M., Promotor
  • Koonen, A.M.J. (Ton), Promotor
  • Rommel, Simon, Co-Promotor
Datum van toekenning21 apr. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5491-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 apr. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit