Space charge limitation on the response time of organic photodiodes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Space charge limitation on the response time of organic photodiodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Physics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry

Computer Science