Source coding of audio signals

R.N.J. Veldhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8-10
  TijdschriftPhilips Research Bulletin on Systems and Software
  Volume9
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit