Sound transmission through a periodic cascade with application to drill pipes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sound transmission through a periodic cascade with application to drill pipes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Fysica en Astronomie