Sound radiation of a non-rigid piston and pole cap compared with loudspeakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's7
TijdschriftNAG-Journaal
Volume195
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit