Sound radiation from an annular duct with jet flow and a lined centerbody

A. Demir, S.W. Rienstra

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

20 Citaten (Scopus)
72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sound radiation from an annular duct with jet flow and a lined centerbody'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie