Sound production in recorder-like instruments : II. a simulation model

M.P. Verge, A. Hirschberg, R. Causse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sound production in recorder-like instruments : II. a simulation model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics