Sound absorption measurements for micro-perforated plates : the effect of edge profile

M.A. Temiz, I. Lopez Arteaga, A. Hirschberg

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sound absorption measurements for micro-perforated plates : the effect of edge profile'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie