SOS formats and meta-theory : 20 years after

M.R. Mousavi, M.A. Reniers, J.F. Groote

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

62 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'SOS formats and meta-theory : 20 years after'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen