Sorption heat storage for long-term low-temperature applications: A review on the advancements at material and prototype scale

L. Scapino, H.A. Zondag, J. Van Bael, J. Diriken, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

101 Citaten (Scopus)
494 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sorption heat storage for long-term low-temperature applications: A review on the advancements at material and prototype scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen