Sooting behavior of oxygenated fuels in a diffusion burner

M.D. Boot, C.C.M. Luijten, R.S.G. Baert, R. Edenhofer, H. Dirks, K. Lucka, H. Köhne

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sooting behavior of oxygenated fuels in a diffusion burner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen