Soot particulate size characterisation in a heavy-duty diesel engine for different engine loads by laser-induced incandescence

B. Bougie, L.C. Ganippa, A.P. Vliet, van, W.L. Meerts, N.J. Dam, J.J. Meulen, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Soot particulate size characterisation in a heavy-duty diesel engine for different engine loads by laser-induced incandescence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering