Sonny Wonny Sights : A sustainable redevelopment project in Berlin-Lichtenberg : Model for beyond sustainability in urban social tenements

F.F. Beetstra

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Sonny Wonny Sights : A sustainable redevelopment project in Berlin-Lichtenberg : Model for beyond sustainability in urban social tenements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen