Some trends in the preparation and use of functionalised latexes

J.J.G.S. Es, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit