Some thoughts on the role of competitions in computing science education with a twist in the direction of theoretical computer science

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)194-196
TijdschriftBulletin of the European Association for Theoretical Computer Science, EATCS
Volume63
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some thoughts on the role of competitions in computing science education with a twist in the direction of theoretical computer science'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit