Some thoughts on the asymptotics of the deconvolution kernel density estimator

Bert Es, van, S. Gugushvili

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's18
StatusGepubliceerd - 2008

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2008001
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit