Some theorems on the roots of polynomials

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  70 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)66-68
  TijdschriftNieuw Archief voor Wiskunde
  Volumeserie 2, 23
  StatusGepubliceerd - 1949

  Citeer dit