Some theorems on spanning subtrees of a graph

E.W. Dijkstra

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Some theorems on spanning subtrees of a graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde