Some theorems on spanning subtrees of a graph

E.W. Dijkstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)196-199
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume63
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1960

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Some theorems on spanning subtrees of a graph'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit