Some results on distribution of zeros of random entire functions

P.L. Davies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-141
  Aantal pagina's43
  TijdschriftProceedings of the London Mathematical Society. Third series
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1973

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Some results on distribution of zeros of random entire functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit