Some remarks on higher curvature theory

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)84-86
TijdschriftJournal of Engineering for Industry : Transactions of the ASME
Volume89
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit