Some remarks on gradient and nonlocal damage theories

R. Borst, de, M.G.D. Geers, R.H.J. Peerlings, A. Benallal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Some remarks on gradient and nonlocal damage theories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie