Some recent characterizations of the exponential end geometric distributions

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 21st Annual Iranian Mathematics Conference (AIMC, Isfahan, Iran, March 13-16, 1990)
Pagina's302-313
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit