Some recent advances in the theory of wave propagation

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some recent advances in the theory of wave propagation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.