Some problems encountered in high resolution gas chromatography

C.A.M.G. Cramers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

723 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Keulemans, A.I.M., Promotor
Datum van toekenning12 dec 1967
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967

Citeer dit