Some notes on institutions in evolutionary economic geography

R.A. Boschma, K. Frenken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

168 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some notes on institutions in evolutionary economic geography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance