Some new distance-4 constant weight codes

A.E. Brouwer, T. Etzion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Improved binary constant weight codes with minimum distance 4 are constructed. A table with bounds on the chromatic number of small Johnson graphs is given.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-424
TijdschriftAdvances in Mathematics of Communications
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Some new distance-4 constant weight codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit